مخزن دی اریتور (شرکت شیمیایی رازی ) استیکو انرژی

مخزن دی اریتور (شرکت شیمیایی رازی )

نام پروژهمخزن دی اریتور کارفرماشرکت شیمیایی رازی محل پروژه تاریخ شروع1400 تاریخ پایان1400 وزن پروژه20 تن
مخزن ذخیره استالدهید (پتروشیمی نخل آسماری ) پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی

مخزن ذخیره استالدهید (پتروشیمی نخل آسماری )

نام پروژهمخزن ذخیره استالدهید کارفرماپتروشیمی نخل آسماری محل پروژهاستان خوزستان- بندرماهشهر تاریخ شروع1401 تاریخ پایان14
مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube (پتروشیمی دی آریا پلیمر) پروژه ها ی نفت و گاز و پتروشیمی

مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube (پتروشیمی دی آریا پلیمر)

نام پروژهدو دستگاه مبدل حرارتی پلی پروپیلن Shell & Tube کارفرماپتروشیمی دی آریا پلیمر محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ
مخزن تغلیظ گیر (شرکت شیمی گستر) استیکو انرژی

مخزن تغلیظ گیر (شرکت شیمی گستر)

نام پروژهساخت و نصب مخزن تغلیظ گیر کارفرماشرکت شیمی گستر محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه7 تن
کاربراتور بخار (شرکت شیمیایی اصفهان) استیکو انرژی

کاربراتور بخار (شرکت شیمیایی اصفهان)

نام پروژهکاربراتور بخار کارفرماشرکت شیمیایی اصفهان محل پروژهاصفهان تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه9 تن
مبدل حرارتی (شرکت فولاد قائنات) استیکو انرژی

مبدل حرارتی (شرکت فولاد قائنات)

نام پروژهساخت دستگاه مبدل حرارتی Seal After cooler کارفرماشرکت فولاد قائنات محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن
مخزن تحت فشار اسید (صنایع شیمیایی تهران) استیکو انرژی

مخزن تحت فشار اسید (صنایع شیمیایی تهران)

نام پروژهسه عدد مخزن تحت فشار اسید کارفرماصنایع شیمیایی تهران محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژه24 تن
مخزن ذخیره روغن (شرکت نفت روانکاران) استیکو انرژی

مخزن ذخیره روغن (شرکت نفت روانکاران)

نام پروژهسه عدد مخزن ذخیره 50 تنی ذخیره روغن کارفرماشرکت نفت روانکاران محل پروژه تاریخ شروع1402 تاریخ پایان1402 وزن پروژ
مخزن ذخیره کلروفریک (کلر پارس) استیکو انرژی

مخزن ذخیره کلروفریک (کلر پارس)

نام پروژهطراحی و ساخت و نصب مخزن ذخیره کلروفریک کارفرماشرکت کلر پارس محل پروژهتبریز تاریخ شروعآبان 1402 تاریخ پایانبهمن