باندل های خط احیاء مدول ( فولاد مکران )

پروژه ها

نام پروژهساخت تیوپ باندل های واحد احیاء سیستم مدول 1800
کارفرماشرکت فولاد مکران
محل پروژهاستان سیستان و بلوچستان - چابهار
تاریخ شروعآبان 1402
تاریخ پایانبهمن 1402
وزن پروژه273 تن