مخزن ذخیره کلروفریک (کلر پارس)

پروژه ها

نام پروژهطراحی و ساخت و نصب مخزن ذخیره کلروفریک
کارفرماشرکت کلر پارس
محل پروژهتبریز
تاریخ شروعآبان 1402
تاریخ پایانبهمن 1402
وزن پروژه38 تن