مخزن ذخیره اسید سولفوریک (پالایش نفت کرمانشاه)

پروژه ها

نام پروژهمخزن ذخیره اسید سولفوریک
کارفرماپالایش نفت کرمانشاه
محل پروژهکرمانشاه
تاریخ شروع1402
تاریخ پایان1402
وزن پروژه8 تن