نساجی

اتوکلاوها دستگاه‌هایی هستند که بخار و فشار را در اثر گرمایی تولید می‌کنند. شما می‌توانید نخ‌های بافته شده را در داخل اتوکلاو قرار داده و فشار و بخار را به طور همزمان اعمال کنید. دما، زمان و فشار مورد استفاده را می‌توان به طور دقیق تنظیم کرد تا نخ‌ها به درستی تثبیت شوند و بافته پایداری به دست آید.

نساجی استیل صنعت کاشا