مخازن ذخیره امولایت ( ایمیدرو )

پروژه ها

نام پروژهطراحی و ساخت مخازن ذخیره امولایت
کارفرماشرکت شیمیایی رازی- ایمیدرو
محل پروژهاستان کرمان - شهر بابک
تاریخ شروعمرداد 1401
تاریخ پایانآبان 1401
وزن پروژه84 تن